Adleráci

Stredná priemyselná škola elektrotechnická - Karola Adlera (www.adlerka.sk)
Trieda: B
Štúdium: 1992 - 1996, maturita: 1995/96
 
Viac na webovej stránke: ADLERKA